Filmpje

Wil je meer weten over onze gespreksgroepen? Bekijk dan dit filmpje:

Deelnemers:

" Ik vond het erg prettig om over het probleem van de seksverslaving te kunnen praten met mensen die niet van hun stoel rollen als dit onderwerp aan de orde komt. "

"Ik ervaarde de groep als veilig en vertrouwd. Er was herkenning en bemoediging. Ik heb geleerd om ook naar mezelf te kijken. "

Lees hier meer reacties

Gespreksgroepen voor partners van (ex)seksverslaafden

Op verschillende plekken in Nederland komen maandelijks kleine groepen vrouwen bij elkaar onder leiding van een gespreksleidster. Deze groepen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben met een man die seksverslaafd is (geweest) en die samen van elkaar en van God willen leren.  


Locaties groepen 

Huidige groepen:

 • Gespreksgroep Boskoop (woensdagavond) 
 • Therapiegroep Barneveld (maandagochtend)

Toekomstige groepen:

 • Gespreksgroep Dordrecht (donderdagochtend) - een nieuwe groep start in september of oktober 2020
 • Therapiegroep Barneveld (maandagochtend)- een nieuwe therapiegroep start mogelijk in januari of februari 2021
 • Gespreksgroep Boskoop (woensdagavond) - een nieuwe groep start mogelijk in januari of februari 2021

Bij voldoende deelnemers is het ook mogelijk om groepen te starten in andere regio's. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Kijk hier voor overzicht van lotgenotengroepen die gehouden worden door andere organisaties én voor lotgenotengroepen voor mannen die seksverslaafd zijn.


Gespreksgroepen en therapiegroepen

Er zijn twee verschillende soorten groepen: gespreksgroepen en therapiegroepen.

Gespreksgroepen worden geleid door een medewerker van Kostbaar Vaatwerk die ervaringsdeskundig is. Het doel van de bijeenkomsten van deze groepen is (h)erkenning vinden bij lotgenoten en inzicht krijgen in je eigen herstelproces.

Therapiegroepen worden geleid door professionele hulpverleners met ruime ervaring met het werken met partners van seksverslaafden. Behalve (h)erkenning van lotgenoten ontvang je in deze groepen professionele hulp en aandacht voor jouw specifieke situatie. Je kunt dan denken aan: inzicht krijgen in jouw persoonlijke pijnpunten en leerthema’s, begrijpen hoe systemen werken in je bestaande relaties, stappen zetten richting traumaverwerking en angstregulatie en psycho-educatie en informatie over seksualiteit, seksverslaving en man-vrouw relatie.


Programma

Beide soorten groepen komen 10 keer bij elkaar, met een tussenpoze van 3 of 4 weken. De bijeenkomsten duren ca 2 uur. Er is tijd voor ontmoeting, je verhaal delen en daarnaast gaan we iedere keer aan de slag met een onderwerp waar je als partner van een (ex-) porno- of seksverslaafde mee te maken kunt krijgen: 

   1. Kennismaking
   2. Fasen in herstel
   3. Wat porno/seksverslaving doet  
   4. Zorgen voor jezelf           
   5. Grenzen 

6. Gevoelens
7. Boosheid
8. Identiteit
9. Seksualiteit
10. Vergeving en berouw

Kosten

Voor het deelnemen aan een gespreksgroep vragen we een bijdrage van (minimaal) 75 euro voor de tien bijeenkomsten.
Deelnemen aan een therapiegroep kost ca 300 euro voor de 10 bijeenkomsten.

Kun je deze bijdrage - wegens financiële redenen - niet geheel betalen? Laat dit dan geen reden zijn om niet te komen; neem even contact met ons op om een eventuele vermindering te bespreken. 


Wie kunnen deelnemen aan deze groepen?

 • Vrouwen die een relatie hebben met een man die porno-of seksverslaafd is (geweest)
 • Die ernaar verlangen om ervaringen te delen met lotgenoten en zich actief willen inzetten voor hun eigen herstelproces
 • Die akkoord zijn met de voorwaarden en groepsregels

Om deel te nemen aan de bijeenkomsten hoeft een deelnemer geen christen te zijn. Omdat de Bijbel opengaat en er ruimte is voor gebed, verwachten we van deelnemers echter wel een respectvolle houding ten aanzien van deze zaken.

Wanneer kun je (mogelijk) niet deelnemen aan een groep? Deze groepen zijn niet bedoeld voor ex-partners. Voor ex-partners zijn er speciale programma’s (ex-partnerdagen en een apart programma tijdens ontmoetingsdagen). Als de relatie wordt beëindigd terwijl iemand deelneemt aan een groep, dan is het meestal wel mogelijk om het seizoen in de groep af te maken. E.e.a. gaat in overleg met de gespreksleidster van de groep. 

Onze gespreksgroepen zijn lotgenotengroepen en geen therapeutische groepen. Het is dus geen vervanger voor professionele therapie (groepen). In sommige gevallen kunnen wij professionele therapie als voorwaarde stellen om (in de toekomst) deel te nemen aan een gespreksgroep. Voor onze therapiegroepen geldt deze voorwaarde niet.


Voorwaarden en groepsregels

 1. Wij verwachten van deelnemers dat ze zich op iedere bijeenkomst voorbereiden door het materiaal thuis door te lezen en de bijbehorende vragen en opdrachten te maken. Deelnemers ontvangen een inlogcode waarmee ze toegang hebben tot een afgeschermd gedeelte van de website waar het deelnemersmateriaal te vinden is.
 2. Voor het groepsproces is het belangrijk dat alle deelnemers aanwezig zijn. We verwachten daarom van deelnemers dat ze aan alle bijeenkomsten meedoen (behalve bij b.v. ziekte).
 3. Als de gespreksleidster het idee heeft dat de groep niet helpend voor je is, dat je professionele hulp nodig hebt of als er andere zaken zijn die jouw deelname aan de groep belemmeren, zal ze hierover met je in gesprek gaan. De gespreksleider heeft het recht om – in overleg met de leiding van Kostbaar Vaatwerk - je deelname te beëindigen of om professionele hulp als voorwaarde te stellen voor (verdere) deelname aan de groep.
 4. Gespreksleidsters van onze gespreksgroepen zijn ervaringsdeskundigen die zelf door een proces van herstel heen zijn gegaan. Vanuit die ervaring willen ze de groep leiden zodat ze anderen tot hulp kunnen zijn. Deze gespreksleidsters zijn (meestal) geen professionele hulpverleners en zullen dus ook niet op alle vragen een antwoord weten of precies doorgronden wat een deelnemer in een bepaalde situatie nodig heeft.
 5. De veiligheid en vertrouwelijkheid binnen de groep vinden we erg belangrijk. Om die te kunnen waarborgen, gelden er binnen de groepen de volgende groepsregels:

a - Alles wat er in de groep gedeeld wordt, is vertrouwelijk. Ook het feit dat iemand deelneemt aan de groep is vertrouwelijk. Verhalen en namen mogen dus niet gedeeld worden met mensen buiten de groep.

b - Als je praat over de (ex-)verslaving van je partner, gebruik je geen uitgebreide en gedetailleerde verslagen. Probeer je zoveel mogelijk te beperken tot de hoofdlijnen en algemene omschrijvingen.

c - Je bent nooit verplicht om te praten of ergens op te reageren. Kijk naar  wat jij op dat moment aankunt en wilt.

d - Je neemt deel aan de groep voor jezelf en niet om anderen te ‘redden’. Geef een andere deelnemer daarom alleen advies als zij daarom vraagt.

e - Het is fijn als tijdens een bijeenkomst iedereen gelegenheid krijgt om aan het woord te komen. Daarom is het soms nodig dat de gespreksleidster je onderbreekt en een ander de ruimte geeft om iets te delen. 


Aanmelden

Heb je alle informatie over de gespreksgroepen doorgelezen en wil je deelnemen aan één van de groepen?

1. Stuur ons dan een e-mailbericht. Vermeld daarbij in ieder geval voor welke groep je je wilt aanmelden (of - als er nog geen groep is in jouw regio -  in welke woonplaats of regio je woont). Je mag ook alvast wat over jezelf en je situatie vertellen als je dat wilt.

2. Nadat we je mail ontvangen hebben, zullen we via mail een afspraak maken voor een telefoongesprek. Tijdens deze telefonische intake vertellen wij je e.e.a. over de groep, kun jij je vragen daarover stellen en stemmen we vervolgens samen met jou af of de groep al dan niet helpend voor jou kan zijn.

3. Als er plek is in de groep van jouw keuze, zal de gespreksleider van de groep contact met je opnemen en je uitnodigen voor de eerstvolgende bijeenkomst. Als er (nog) geen plek is binnen de gespreksgroep van jouw keuze of regio, laten we je dat ook weten. We kunnen je dan voorstellen om deel te nemen aan een andere groep óf we plaatsen je op de wachtlijst. Zodra er dan weer plek is, nemen we contact met je op. 


Vragen?

Wil je weten hoe deelnemers aan de gespreksgroepen deze groepen ervaren hebben? Kijk dan hier.

Heb je vragen? Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter