Deelnemers ex-partnerdagen:

"Ondanks de situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden, toch een GOEDE dag met hoopvolle en minder hoopgevende verhalen, maar die  ik niet had willen missen. "

"Bijzonder, goed, warm, heftig en emotioneel. Herkenning bij elkaar, ook al is ieders verhaal anders. "

Lees meer reacties

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 

Kijk hier voor een verslag van de ex-partnerdag in november 2019


De volgende ex-partnerdag

De eerstvolgende ex-partnerdag staat gepland op 28 november in Veenendaal.

Voor wie?

Deze dagen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was en/of overspel pleegde. Of je lang of kort geleden gescheiden bent, of misschien nog middenin de scheiding zit: je bent van harte welkom!

Thema

Informatie over het thema volgt binnenkort. 

Deze ex-partnerdag was een fijne dag in een ontspannen en open sfeer. Ik vond het echt een investering in mezelf om zo met lotgenoten input te krijgen en ervaringen te delen. Je ervaart erkenning voor jouw gevoelens en voelt je even minder eenzaam in dit moeilijke proces. 

Programma:

Ochtendprogramma (inloop vanaf 9.45 uur, start programma om 10.15 uur):

 • Inloop
 • Welkom, uitleg van de dag, voorstellen medewerkers
 • Voorstelronde
 • Lezing
 • Lunchpauze 

Middagprogramma:

 • Napraten lezing
 • Gespreksgroepjes
 • Pauze
 • Gespreksgroepjes afronding
 • Einde programma (om ca 16.00)

Praktische informatie

 • De ex-partner dag vindt plaats in Veenendaal.
 • De kosten voor deze dag bedragen 40 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/sap en een eenvoudige lunch. Kun je deze bijdrage niet (geheel) betalen? Neem dan even contact met ons op! (Bij aanmelding na 20 november is de bijdrage 45 euro)
 • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting.

Aanmelden

Aanmelden voor de volgende ex-partnerdag kan via dit aanmeldingsformulier

Ik heb deze dag weer als heel positief ervaren. Het is helend om in een veilige omgeving te kunnen praten over de gevoelens en emoties die je met je meedraagt zeker ook door de herkenning bij elkaar. De erkenning die je elkaar geeft en mag ontvangen is zo belangrijk merk ik. In je dagelijks leven is die er niet echt. 

Vragen?

 • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil je reacties lezen van deelnemers aan vorige ex-partnerdagen? Kijk dan hier. 
 • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier. 

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter