Deelnemers ex-partnerdagen:

"Ondanks de situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden, toch een GOEDE dag met hoopvolle en minder hoopgevende verhalen, maar die  ik niet had willen missen. "

"Bijzonder, goed, warm, heftig en emotioneel. Herkenning bij elkaar, ook al is ieders verhaal anders. "

Lees meer reacties

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 


De volgende ex-partnerdag

De volgende ex-partnerdag staat gepland op zaterdag 30 november 2019 in Veenendaal. (In 2020 staat er een ex-partnerdag gepland op 16 mei)

Voor wie?

Deze dagen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was en/of overspel pleegde. Of je lang of kort geleden gescheiden bent, of misschien nog middenin de scheiding zit: je bent van harte welkom!

Het thema van deze dag is: 'Wantrouwen en vertrouwen'

Als je bent gescheiden of er midden in zit, dan is daar meestal een lange, moeilijk weg aan voorafgegaan voordat deze keuze werd gemaakt. Het vertrouwen dat er vanaf het begin van je relatie was, is door ontrouw, porno, leugens e.d. verandert in wantrouwen.

Nu je alleen bent komen te staan, of als dit binnenkort zal gebeuren, ben je misschien tot de ontdekking gekomen dat het wantrouwen zich na al die jaren heeft vastgezet in je hart, dieper dan je zelf kon vermoeden. Je zult je regelmatig afvragen of je überhaupt nog wel iemand kan vertrouwen. Vertrouw je jezelf nog wel, of ben je door alles heen zelfs de liefde voor jezelf kwijtgeraakt, en daardoor ook voor anderen?

Deze dag willen we met elkaar stilstaan bij dit onderwerp. Jantine Stam (therapeute bij Dichterbij Herstel in Veenendaal) zal in een lezing uitgebreider ingaan op dit thema, en eventuele vragen beantwoorden. Verder is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Delen, ontmoeten, erkennen en herkennen; daar gaat het op deze dag vooral om.

Programma 30 november:

Ochtendprogramma (inloop vanaf 9.45 uur, start programma om 10.15 uur):

 • Inloop
 • Welkom, uitleg van de dag, voorstellen medewerkers
 • Voorstelronde
 • Lezing 'Wantrouwen en vertrouwen' door Jantine Stam 
 • Lunchpauze 

Middagprogramma:

 • Napraten lezing
 • Gespreksgroepjes
 • Pauze
 • Gespreksgroepjes afronding
 • Einde programma (om ca 16.00)

Praktische informatie

 • De ex-partner dag vindt plaats in Veenendaal.
 • De kosten voor deze dag bedragen 27 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/sap en een eenvoudige lunch. Kun je deze bijdrage niet (geheel) betalen? Neem dan even contact met ons op! (Bij aanmelding na 8 november is de bijdrage 30 euro)
 • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting.

Aanmelden

Aanmelden voor de ex-partnerdag kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. 

Vragen?

 • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil je reacties lezen van deelnemers aan vorige ex-partnerdagen? Kijk dan hier. 
 • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter