Deelnemers ex-partnerdagen:

"Ondanks de situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden, toch een GOEDE dag met hoopvolle en minder hoopgevende verhalen, maar die  ik niet had willen missen. "

"Bijzonder, goed, warm, heftig en emotioneel. Herkenning bij elkaar, ook al is ieders verhaal anders. "

Lees meer reacties

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 


De volgende ex-partnerdag

De volgende ex-partnerdag staat gepland op zaterdag 30 november 2019 in Veenendaal.

Wie kunnen deelnemen?

 • Deze dagen zijn bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was en/of overspel pleegde. Of je lang of kort geleden gescheiden bent, of misschien nog middenin de scheiding zit: je bent van harte welkom!
 • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting. 

Aanmelden

Aanmelden voor de ex-partnerdag kan vanaf half september. Wil je alvast een plek reserveren? Of wil je informatie ontvangen wanneer het programma bekend is? Neem dan contact met ons op.

Vragen?

 • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil je reacties lezen van deelnemers aan vorige ex-partnerdagen? Kijk dan hier. 
 • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier.

 

 

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 


 

De volgende ex-partnerdag

De volgende ex-partnerdag staat gepland op zaterdag17 november 2018 in Veenendaal.

Voor wie: 
Deze dag is bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was en/of overspel pleegde. Of je lang of kort geleden gescheiden bent, of misschien nog middenin de scheiding zit: je bent van harte welkom!

Het thema van deze dag is: 'Van afwijzing naar acceptatie'

Je ligt in scheiding of je bent gescheiden; een beslissing die je zelf niet nam of waar je voor moest kiezen omdat er geen andere weg meer mogelijk was. Na jaren van verwachting, geven en ontvangen, moet jij nu jouw weg vervolgen op de puinhopen van het verleden. Er vallen zekerheden weg, opeens sta je overal alleen voor. De eerste tijd moet er, naast je pijn en verdriet, ook heel veel geregeld worden.

Gevoel van afwijzing speelt door dit alles vaak een grote rol in je leven. Je identiteit, zelfacceptatie heeft schade opgelopen. Je moet - naast al het andere - leren om hiermee om te gaan, een weg vinden om dit opnieuw vorm te geven. Deze dag willen we middels een lezing en workshop over dit thema met elkaar in gesprek gaan en samen delen. Ontmoeten, herkennen en erkennen, daar gaat het deze dag om. 

Programma 17 november:

Ochtendprogramma (inloop vanaf 10.00 uur, start programma om 10.30 uur)

 • Inloop
 • Welkom, uitleg van de dag, voorstellen medewerkers
 • Voorstelronde
 • Lezing 'Van afwijzing naar acceptatie - de weg naar herstel' door psychologe Helene Akkerman (praktijk Ma Shimka in Alphen a/d Rijn) 

Als er iets mis gaat in een relatie, is er altijd sprake van afwijzing. En afwijzing raakt ons in de kern van wie we zijn. Want we hebben het allemaal diep van binnen nodig om te weten dat we geliefd zijn. Zonder voorwaarden. Als onze mannen ons afwijzen, door op wat voor manier dan ook hun tijd en aandacht te richten op andere vrouwen, dan raakt ons dat dus diep. Vooral als de afwijzing langdurig en vaker voorkomt, kan dat ons zo klein en verdrietig maken, dat zelfs de gedachte door ons hoofd kan schieten, dat we er niet toe doen en dat het leven geen zin meer heeft.

Als een huwelijk ontwricht raakt en eindigt in een echtscheiding vanwege een seksuele verslaving van een van de partners, dan stopt het verhaal niet bij de uitspraak van de rechter. Je wordt na de scheiding niet meer dagelijks afgewezen, omdat de ex-partner niet meer bij je woont. Maar er is vaak in de voorafgaande tijd zo veel sprake geweest van afwijzing, dat er een weg van herstel ingeslagen moet worden. Want de afwijzing draag je met je mee.

We gaan spreken en nadenken over de weg van afwijzing naar acceptatie. De weg vanuit het diepe dal, van minachting en ‘emotionele verwaarlozing’, naar de top van het zeker weten dat we geliefd en waardevol zijn. Zelfs met al onze fouten en tekortkomingen kunnen we de weg naar boven lopen. We hoeven en kunnen dat niet alleen te doen. Daar hebben we de liefde en vergeving en moed van God voor nodig. Jezus is ons al voorgegaan op die weg, om ons te helpen. En God geeft ons aan elkaar. We hebben elkaar nodig: de liefde en acceptatie van vrienden die ons aanmoedigen om vol te houden. En ons te bevestigen, iedere dag opnieuw, dat we er mogen zijn. En dat we goed gemaakt zijn. Zeer goed.

 • Lunchpauze

Middagprogramma:

 • Napraten lezing
 • Creatieve workshop - op een creatieve manier verwoord en verbeeld je jouw gedachten over het thema van “afwijzing naar acceptatie” .
 • Pauze
 • Gespreksgroepjes
 • Einde programma (om ca 16.00)

Praktische informatie

 • De ex-partner dag vindt plaats in Veenendaal.
 • De kosten voor deze dag bedragen 27 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/sap en een eenvoudige lunch. Kun je deze bijdrage niet (geheel) betalen? Neem dan even contact met ons op! (Bij aanmelding na 1 november is de bijdrage 30 euro)
 • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting.

Aanmelden

Aanmelden voor de ex-partnerdag op 17 november 2018 kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. 

Vragen?

 • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter