Vervolgprogramma echtparendag 11 november 2017

Op zaterdag 11 november organiseren wij weer een echtparendag voor stellen die samen willen werken aan herstel van hun relatie. Heb je al eerder deelgenomen aan een echtparendag van Kostbaar Vaatwerk? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan één van de volgende vervolgprogramma's.

1. Omgaan met terugvallen

Herstel van vertrouwen en van jullie relatie begint wanneer er radicaal gebroken wordt met de verslaving. Maar wat moet je doen als dat niet lijkt te lukken? Als de verslaving een (grote of kleine) rol blijft spelen, als er terugvallen zijn? 

Zijn terugvallen eigenlijk normaal in een herstelproces? En hoe ga je daar dan mee om? Hoe kun je als man een terugval voorkomen en moet je altijd open zijn over een (mogelijke) terugval? Hoe ga je als vrouw om met de angst voor een terugval en hoe maak je die bespreekbaar? 

Harko Ijkema – hulpverlener, auteur van ‘Strijdlust’ en mede-oprichter van ‘Purity4Life’ – zal op deze en andere vragen ingaan tijdens deze interactieve workshop rondom het thema: 'Terugval in het proces van herstel.'

2. Opnieuw verbinden 

Porno, seksverslaving en ontrouw beschadigen je relatie. Liegen, woede-uitbarstingen en verbittering doen dat ook. Er ontstaat afstand tussen jou en je partner; de verbinding is weg. Het is moeilijk om kwetsbaar te durven zijn en je open te stellen voor elkaar. Alleen stoppen met porno/ontrouw is niet voldoende om jullie relatie weer te herstellen. Er is meer nodig: een nieuwe verbinding met elkaar. Maar hoe doe je dat dan? Je stuit dan immers vaak op muren, angst en oude patronen, zowel bij jezelf als bij je partner. Als man ben je echte intimiteit uit de weg gegaan toen je porno keek. Je hield dingen verborgen of sloot jezelf af voor je partner en anderen. Je hebt geen idee hoe je je kunt verbinden met je vrouw die boos, verdrietig of afstandelijk is, in wiens ogen je niets goed lijkt te doen en die geen ruimte lijkt te hebben voor wie jij diep van binnen bent. Je verlangt als vrouw wel naar verbinding met je man, maar merkt dat je je niet meer kwetsbaar op kunt of wilt stellen. Je hebt geen idee hoe je je opnieuw kunt verbinden met je man die niets van jou lijkt te begrijpen en van wie je niet weet of hij nu wel eerlijk is.

Hoe leer je om je hart weer open te stellen voor de ander? Om hem of haar dichterbij te laten komen en je opnieuw te verbinden aan elkaar? Welke belemmeringen zijn er? En welke stappen kun je concreet gaan nemen?

Ferdinand Bijzet (Praktijk Relatieherstel in Barneveld) zal op deze en andere vragen ingaan tijdens een interactieve lezing, mogelijk gecombineerd met live-therapie. 

3. Kijken naar de toekomst (dit programma is vooral bedoeld voor stellen wiens relatie - helemaal of bijna - hersteld is)

De verslaving, het schulgevoel, het enorme wantrouwen en grote verdriet ligt inmiddels alweer achter jullie. Jullie relatie is (grotendeels) hersteld. Het is niet meer een dagelijks terugkerend onderwerp. En toch vinden jullie het fijn om - bijvoorbeeld op de echtparendagen- er nog eens een keer bij stil te staan. Tijdens dit vervolgprogramma kijk je - samen met andere echtparen - nog eens terug: Wat hebben we geleerd in de afgelopen periode? Wat willen we vasthouden?
Met elkaar kijk je ook naar de toekomst: hoe beschermen we onze relatie? Welke verwachtingen hebben we van elkaar? En welke rol spelen andere mensen hierbij?

Samen werken aan herstel (van vertrouwen)

Volg je liever de lezing 'Samen werken aan herstel (van vertrouwen)' van Wilbert Weerd en Anita van Beem nog een keer? Dat kan natuurlijk ook. Je kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier.

 Verdere informatie echtparendag + aanmelden.

Help, mijn man heeft een porno- of seksverslaving. Wat kan ik doen?

Als je erachter bent gekomen dat je partner porno- of seksverslaafd is, staat je wereld waarschijnlijk helemaal op zijn kop. Gevoelens en gedachten die je wellicht nooit eerder hebt gehad, zijn je leven binnengestormd en kunnen je volledig in beslag nemen. Je vraagt je af of de pijn ooit weg zal gaan, of het ooit nog goed kan komen en wat je kunt doen nu je in deze situatie bent beland. Lees verder...

Ontmoetingsdag Kostbaar Vaatwerk

Activiteiten voor partners van seksverslaafden 

Op zaterdag 20 januari 2018 organiseren wij onze jaarlijkse ontmoetingsdag voor vrouwen. Heb of had jij een relatie met een man die porno- of seksverslaafd is of was? Dan ben je van harte welkom. Meer informatie 

echtparendag Kostbaar Vaatwerk

Activiteiten voor stellen die samen willen werken aan herstel van hun relatie na seksverslaving

Op zaterdag 2 juni 2018 organiseren wij weer een echtparendag voor stellen die samen willen werken aan herstel van hun relatie na porno- of seksverslaving. Wilbert Weerd zal deze dag spreken over het thema 'Samen werken aan herstel (van vertrouwen)'. Ook kun je luisteren naar een ervaringsverhaal van een echtpaar en in kleine groepjes in gesprek gaan met andere echtparen. Meer informatie 

Kijk voor al onze activiteiten in de agenda.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter