Deelnemers ex-partnerdagen:

"Ondanks de situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden, toch een GOEDE dag met hoopvolle en minder hoopgevende verhalen, maar die  ik niet had willen missen. "

"Bijzonder, goed, warm, heftig en emotioneel. Herkenning bij elkaar, ook al is ieders verhaal anders. "

Lees meer reacties

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en tijd om met elkaar in gesprek te gaan. 


De volgende ex-partnerdag

De volgende ex-partnerdag staat gepland op zaterdag 2 juni 2018.

Voor wie: 
Deze dag is bedoeld voor vrouwen die een relatie hebben gehad met een man die porno- of seksverslaafd was en/of overspel pleegde. Of je lang of kort geleden gescheiden bent, of misschien nog middenin de scheiding zit: je bent van harte welkom!

Het thema van deze dag is: 'Stenen opruimen'
Je ligt in scheiding of je bent gescheiden; een beslissing die je zelf niet nam of waar je voor moest kiezen omdat er geen andere weg meer mogelijk was. Na jaren van verwachting, geven en ontvangen, moet jij nu jouw weg vervolgen op de puinhopen van het verleden. Er vallen zekerheden weg, opeens sta je overal alleen voor. 

De eerste tijd moet er, naast je pijn en verdriet, ook heel veel geregeld worden. Hierdoor kwam of kom je er niet aan toe om aandacht te schenken aan de stenen die op de bodem van je hart bleven liggen. 
Deze dag willen we middels een lezing en workshop over dit thema, met elkaar in gesprek gaan en samen delen. Ontmoeten, herkennen en erkennen, daar gaat het deze dag om. 


Programma 2 juni

Ochtendprogramma (inloop vanaf 10.00 uur, start programma om 10.30 uur)

 • Inloop
 • Welkom , uitleg van de dag, voorstellen medewerkers
 • Voorstelronde
 • Lezing 'Ruimte in je hart' door psychologe Helene Akkerman (praktijk Ma Shimka in Alphen a/d Rijn) 

Ieder mens loopt schade op in het leven, want we zijn niet volmaakt en we kunnen elkaar veel pijn doen. Veel van die schade en pijn is onzichtbaar. De buitenwereld ziet het niet, maar wij voelen hoe zwaar het is. Het is goed om stil te staan bij alle pijn, die zich als een berg stenen heeft opgestapeld in ons hart. Elke steen staat voor een pijnlijke gebeurtenis of pijnlijke woorden die tegen ons gesproken zijn. Alle stenen bij elkaar maken dat we 'onder een druk' kunnen leven, waarin het moeilijk is om blij te zijn. Gelukkig mogen we grote opruiming houden in ons hart. Waardoor er weer ruimte komt om van het leven te genieten. Daar gaan we aan werken. 

 • Lunchpauze

Middagprogramma:

 • Napraten lezing
 • Schrijvers workshop

In de vorm van een mini wandeling én creatief/ helend schrijven, willen we gaan ontdekken, hoe we de ruwe stenen - die overbleven tijdens en na de scheiding en die zich in en rondom ons hart hebben opgestapeld - langzaam plaats kunnen laten maken voor glanzende edelstenen, zodat we weer gaan “Schitteren.”

 • Pauze
 • Gespreksgroepjes
 • Einde programma (om ca 16.00)

Praktische informatie

 • De ex-partner dag op 2 juni vindt plaats in Veenendaal.
 • De kosten voor deze dag bedragen 25 euro per persoon. Dit is inclusief koffie/thee/sap en een eenvoudige lunch. Kun je deze bijdrage niet (geheel) betalen? Neem dan even contact met ons op!
 • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting.

Aanmelden

Aanmelden voor de ex-partnerdag op 2 juni 2018 kan door het aanmeldingsformulier in te vullen. 


Vragen?

 • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
 • Wil je reacties lezen van deelnemers aan vorige ex-partnerdagen? Kijk dan hier. 
 • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter