Deelnemers ex-partnerdagen:

"Ondanks de situatie waarin ik en mijn kinderen zich bevinden, toch een GOEDE dag met hoopvolle en minder hoopgevende verhalen, maar die  ik niet had willen missen. "

"Bijzonder, goed, warm, heftig en emotioneel. Herkenning bij elkaar, ook al is ieders verhaal anders. "

Lees meer reacties

Ex-partnerdagen

Regelmatig organiseren wij een speciale dag voor ex-partners van seksverslaafden. Tijdens deze dag is er volop gelegenheid om andere ex-partners te ontmoeten. Er is een lezing, en een workshop en/of gepreksgroep, een ervaringsverhaal van een ex-partner en volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.


De volgende ex-partnerdagen

De volgende ex-partnerdag staat gepland op zaterdag 2 juni 2018 in Veenendaal.
Ex-partners kunnen daarnaast deelnemen aan de training 'Een sterkere ik' op 14 april 2018, die openstaat voor zowel partners als ex-partners. Zij zijn ook van harte welkom op de ontmoetingsdag op 20 januari. Voor hen is er een apart programma. 


Praktische informatie

  • De ex-partner dag op 2 juni vindt plaats in Veenendaal.
  • Het forum en de website van Kostbaar Vaatwerk hebben een christelijk karakter, maar staan open voor zowel christenen als niet-christenen. Ditzelfde geldt voor deze dagen. Er is ruimte om met elkaar het geloof in Christus te delen (b.v. door gebed aan het begin en einde van de dag en gelegenheid om met ‘nazorgers’ te bidden), maar hieraan meedoen is geen verplichting.

Aanmelden

Aanmelden voor de ex-partnerdag op 2 juni 2018 kan vanaf maart 2018. Wil je alvast een plek reserveren? Of wil je informatie ontvangen wanneer het programma bekend is? Neem dan contact met ons op.


Vragen?

  • Heb je vragen over onze ex-partnerdagen? Neem dan contact met ons op.
  • Wil je reacties lezen van deelnemers aan vorige ex-partnerdagen? Kijk dan hier. 
  • Wil je een verslag lezen van de vorige ex-partnerdag? Kijk dan hier.

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter