Herstel van beschadigd vertrouwen na (digitale) ontrouw

Onderstaand artikel verscheen oorspronkelijk in het engels op www.CovenantEyes.com  en is vertaald met hun toestemming. Deze vertaling is niet gecontroleerd door Covenant Eyes. Kijk hier voor het originele, engelstalige artikel 'How broken trust regrows' 

Hoe kan beschadigd vertrouwen weer herstellen in een huwelijk? Vertrouwen zal alleen hersteld worden als je partner bereid is om te veranderen en als jij bereid bent om een risico te durven nemen. Alleen een verandering van je partner zal het vertrouwen niet terugbrengen, wanneer jij geen stap durft te zetten. En als jij bereid bent om een risico te nemen, zonder dat je partner bereid is om te veranderen, dan zal het vertrouwen ook niet blijvend herstellen.

Hieronder vind je een beschrijving van de tien fasen in herstel van vertrouwen. De eerste fase beschrijft een relatie op het diepste punt van beschadigd vertrouwen is, maar niet elk huwelijk waarin het vertrouwen door seksuele zonden beschadigd is, zal op dit punt belanden. 

Neem de fasen voor jezelf door en stel jezelf dan deze twee belangrijke vragen: 

  1. Welke fase beschrijft hoe ik me voelde op het donkerste moment nadat ik ontdekte wat mijn partner gedaan had?
  2. Welke fase beschrijft waar ik nu sta?

Als je gaat zienhoe het vertrouwen mogelijk al gegroeid is, zal dat je bemoedigen op de weg die nog voor je ligt. 

Nadat je jezelf die 2 vragen hebt gesteld, bedenk je: 'Wat is de volgende stap in het herstel van vertrouwen?' De kans is groot dat de fase in herstel van vertrouwen niet zo dicht bij de laatste fase ligt. Misschien denk je nu vanuit je pijn: 'Ik zal nooit uitkomen bij die 10e fase', maar bedenk dan dat vertrouwen niet gaat om alles-of niets; er liggen fasen tussen. 

Deze fasen zijn niet zozeer actiepunten maar beschrjvingen.  Het zijn geen dingen die je moet doen, maar het is een manier om te ontdekken waar waar je huwelijk staat in het proces van herstel van vertrouwen.

Dit zijn de fasen van hoe beschadigd vertrouwen herstelt.

1. Tussenkomst van een derde partij is nodig

Op dit niveau van beschadigd vertrouwen voel je je niet veilig (in ieder geval emotioneel) om bij je partner te zijn zonder iemand anders erbij. Het einde van deze fase klinkt bijvoorbeeld als: "Je kunt hulpverlening zoeken, maar ik ga er niet samen met jou naar toe. Ik zal er alleen naar toe gaan en de hulpverlener mijn kant van het verhaal vertellen.'

In deze fase wordt het hersteld als je hoort dat je partner eerlijk is tegen een ander persoon die hem corrigeert of inzichten geeft. Jij twijfelt er nog steeds aan of je partner echt helemaal eerlijk is, en of hij naar jou zou luisteren, maar je begint in te zien dat hij niet een 100% leugenaar is die vastzit in zijn leugens. Als je partner meewerkt, begin je hem een beetje te vertrouwen door de tussenkomst van die derde partij (meestal een hulpverlener).

2. Luister en ontvang bevestiging

Je bent nu in staat om zelf met je partner in gesprek te gaan, maar je bent sceptisch over bijna alles wat hij zegt. Je gelooft hem niet. Je gelooft alleen nog maar de feiten. Als je partner feiten aandraagt die aantonen dat het klopt wat hij zegt, dan vertrouw je dat wel. 

Dit is een omslachtige manier van communiceren, maar het voelt als noodzakelijk om pijn te vermijden. Elke bewering van hem, die niet berust op feiten (bijvoorbeeld: beloftes voor de toekomst, interpretatie van een situatie, uiting van gevoelens etc) wordt door jou gezien als onoprecht, onveilig, manipulatief of beledigend. Naarmate er steeds meer feiten kloppen, begin je een beetje te geloven dat hij zich wellicht toch wil inzetten en dat dat verder gaat dan zijn eigen belang.

3. Luister en heb minder bevestiging nodig

Naar je partner luisteren kost in deze fase minder energie. Je bent minder op zoek naar onuitgesproken informatie als je naar hem luistert. Hem het voordeel van de twijfel geven voor dingen waar je niet zeker van bent, voelt nog steeds onnatuurlijk en gevaarlijk. 

Elke bewering die niet volledig is of die te positief gebracht wordt, voelt nog steeds als misleiding en zorgt voor een verminderd vertrouwen. Naarmate de meerderheid van wat je partner zegt, waar blijkt te zijn, zullen de dagelijkse beslommeringen het vertrouwen doen groeien. Maar elke keer dat je merkt dat dit gebeurt, voel je je meestal nog steeds erg op je hoede.

4. Functioneel vertrouwen in je partner

Of je nu apart woont of in hetzelfde huis woont, je begint om weer meer je leven samen te delen. De normale taken (financiën, agenda's, vervoer van kinderen etc) worden weer ingesteld of afgesproken.

Deze fase van vertrouwen in een huwelijk voelt erg als 'als kamergenoten leven'. De onbevredigende kant hiervan kan je het gevoel geven dat verdere groei er niet in zit. ('Ik wil niet getrouwd blijven vanuit plichtsgevoel'), maar die ontmoediging zal minder worden als je begrijpt dat dit een onderdeel is in het proces van herstel van vertrouwen. 

5. Feiten uitwisselen

Als je de dagelijke dingen meer deelt met je partner, heb je ook de mogelijkheid om meer van jezelf te gaan delen. Tot aan deze fase heb je meer informatie ontvangen dan gegeven. 

Nu begint het moment dat je jezelf weer meer aan je partner gaat geven. Je begint met het delen op het niveau van feiten. Vragen van je partner die beginnen met 'Waarom' of 'Hoe kan het..."'zullen nog steeds op weerstand stuiten bij je. Maar vragen die beginnen met 'Zou je...' gaan wat normaler aanvoelen.

6. Meningen delen

Als het normaler is geworden op op feiten-niveau te delen met je partner, leidt dat automatisch tot het delen van wat je vindt van die feiten. Gesprekken worden betekenisvoller naarmate je meer deelt over wat je wel of niet leuk vindt, waar je het wel of niet mee eens bent en wat je graag zou willen. 

Je bent nu beter in staat om te zeggen wat je wilt zonder dat boosheid, verwijten of verdriet te laten overheersen. Naarmate je je mening vaker deelt. zul je je meer begrepen en gewaardeerd voelen. Op dit punt aangekomen, zullen jij en je partner opnieuw moeten leren (of voor het eerst moeten leren) hoe je verschillende meningen en ideeën kunt hebben, terwijl jullie de eenheid in jullie huwelijk beschermen. 

7. Emoties delen

Tot aan deze fase heb je je emoties meer opgedrongen of getoond dan dat je ze hebt gedeeld met je partner. Je bent nu in staat om steun en troost van je partner te ontvangen en je emoties met hem te delen. 

Eén aspect van het 'één-vlees-zijn' (Genesis 2:24) komt terug in je huwelijk. Je merkt dat je zorgen minder en je vreugde groter wordt wanneer je die met je partner deelt. Je huwelijk begint weer als een zegen te voelen.

8. Emotioneel op je partner rekenen

Je bent in deze fase weer in staat om je te ontspannen als je partner niet bij je is. Je gelooft dat je partner open en oprecht is wanneer hij je vertelt over zijn dag of over hoe hij zich voelt. Als je de motieven van je partner nog wel eens wantrouwt, is dat een uitzondering op de regel.

9 Je partner toestaan voor je te zorgen

Je staat je partner toe om zijn genegenheid voor jou te tonen en dat voelt niet meer vervelend. Als je partner iets voor je wil doen, dan denk je niet langer dat het een manier is om boete te doen en je vraagt je niet meer af wat hij er later voor terug zal willen. De pogingen van je partner om iets goeds te doe kun je ontvangen als een zegening in plaats van als een soort raadsel dat je op moet lossen of als iets dat hij later zal gebruiken om je onder druk te zetten. Je kunt de zoetheid van de liefde proeven zonder je schrap te zetten voor de bittere nasmaak.

10. Je ontspannen en je veiliger voelen met je partner dan zonder hem

Het vertrouwen is hersteld. De aanwezigheid van je partner voelt voor jou niet langer onveilig, maar veilig. De aanwezigheid van je partner zorgt ervoor dat je in moeilijke situaties minder stress ervaart. Je merkt dat je automatisch naar hem toegaat als iets moeilijk is, als je in de war of van slag bent. Zelfs als hij geen antwoord heeft, is zijn aanwezigheid alleen al een opluchting en troost voor je.

Ultimatums en roosters

Je kunt aan deze fasen geen tijdspad verbinden. Groeien in vertrouwen heeft vertrouwen nodig. Het is een daad van geloof om niet te zeggen: 'Ik geef het drie maanden en als we dan niet bij fase 7 zijn dan geloof ik niet dat er nog hoop is voor ons'. Een dergelijke tijdsdruk belemmert de groei van het vertrouwen.

Ultimatums zijn zelfs nog minder effectief. Als je probeert te onderhandelen (bijvoorbeeld: 'Tenzij je stopt met... of me vertelt over ... , dan zal ik niet naar een volgende niveau van vertrouwen gaan') dan zul je het herstel van vertrouwen alleen maar in de weg staat. ('Je deed dat alleen maar, omdat ik je ertoe dwong')

Het doel van dit artikel is erop gericht dat je meer begrip krijgt van waar je staat in het proces van herstel van vertrouwen en hoe de volgende fase eruit ziet. Proberen om zelf kunstmatig het proces te versnellen zal het eerder belemmeren dan goed doen. 

Dit artikel is een samenvatting van het seminar 'True Betrayal: Overcoming Overcoming the Betrayal of Your Spouse’s Sexual Sin”. 

Stichting Kostbaar Vaatwerk   •     Bank: NL43 INGB 0007 5724 24     •   E-mail:   info@kostbaarvaatwerk.nl  •  Facebook    •   Twitter